معنی و ترجمه کلمه weight-for-age race به فارسی weight-for-age race یعنی چه

weight-for-age race


ورزش : مسابقه اسبها با وزنهاى طبق جدول سنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها