معنی و ترجمه کلمه weight-in به فارسی weight-in یعنی چه

weight-in


ورزش : وزن کشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها