معنی و ترجمه کلمه weight به فارسی weight یعنی چه

weight


فشار،قطعه سرب در کيف زين براى جبران کمبود وزن اسب ،بالا کشيدن لنگر،گرانى ،وزن ،نزن ،سنگينى ،سنگ وزنه ،چيز سنگين ،سنگين کردن ،بار کردن
کامپيوتر : ميزان
معمارى : لنگر
قانون ـ فقه : وزن
روانشناسى : وزن دادن بازرگانى : وزن
ورزش : وزن ،نيروى لازم براى کشيدن زه
علوم هوايى : وزن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها