معنی و ترجمه کلمه weirdness به فارسی weirdness یعنی چه

weirdness


غرابت ،مرموز بودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها