معنی و ترجمه کلمه weld به فارسی weld یعنی چه

weld


بهم پيوستن ،متصل کردن ،جوشکارى کردن ،جوش دادن ،پيوستن ،جوش
علوم مهندسى : جوش دادن جوش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها