معنی و ترجمه کلمه welder به فارسی welder یعنی چه

welder


)weldor(جوشکار،ماشين جوشکارى
علوم مهندسى : دستگاه جوش
عمران : جوشکار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها