معنی و ترجمه کلمه welding current به فارسی welding current یعنی چه

welding current


جريان جوش
علوم مهندسى : جريان جوشکارى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها