معنی و ترجمه کلمه welding generator به فارسی welding generator یعنی چه

welding generator


مولد جوش
علوم مهندسى : مولد جوشکارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها