معنی و ترجمه کلمه welfare state به فارسی welfare state یعنی چه

welfare state


دولت بهبود بخش ،کشور مرفه ،کشورداراى تشکيلات رفاه اجتماعى دستگيرى از بينوايان
قانون ـ فقه : دولتى که به خدمات اجتماعى توجه خاص دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها