معنی و ترجمه کلمه welfare به فارسی welfare یعنی چه

welfare


رفاهيت ،کمک ،توجه کردن ،رعايت کردن خدمات اجتماعى ،اسايش ،رفاه ،سعادت ،خيريه ،شادکامى
قانون ـ فقه : کمکهاى اجتماعى
روانشناسى : رفاه
بازرگانى : رفاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها