معنی و ترجمه کلمه welkin به فارسی welkin یعنی چه

welkin


طاق ،اسمان ،فلک ،گنبد نيلگون ،هوا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها