معنی و ترجمه کلمه well advised به فارسی well advised یعنی چه

well advised


عاقلانه ،درست ،صحيح ،از روى عقل و منطق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها