معنی و ترجمه کلمه well and good به فارسی well and good یعنی چه

well and good


باشد،چه ضرر دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها