معنی و ترجمه کلمه well assorted به فارسی well assorted یعنی چه

well assorted


داراى کالا يا اجناس جور،موافق ،سازگار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها