معنی و ترجمه کلمه well field به فارسی well field یعنی چه

well field


عمران : حوزه تغذيه کننده چاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها