معنی و ترجمه کلمه well heeled به فارسی well heeled یعنی چه

well heeled


پولدار،ثروتمند،دارا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها