معنی و ترجمه کلمه well-disposed به فارسی well-disposed یعنی چه

well-disposed


مهربان

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها