معنی و ترجمه کلمه went به فارسی went یعنی چه

went


)p.of go(رفت

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها