معنی و ترجمه کلمه were به فارسی were یعنی چه

were


گذشته فعل to be و جمع فعل ماضىwas

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها