معنی و ترجمه کلمه were به فارسی were یعنی چه

were


گذشته فعل to be و جمع فعل ماضىwas

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها