معنی و ترجمه کلمه western round به فارسی western round یعنی چه

western round


ورزش : مسابقه تيراندازى زنان با 48 تير از مسافت ¹ 6مترى و 48 تير از ¹ 5مترى با کمان


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها