معنی و ترجمه کلمه wharfage به فارسی wharfage یعنی چه

wharfage


وجهى که براى استفاده از بارانداز پرداخت مى شود،هزينه باراندازى ،عوارض باراندازى ،استفاده از اسکله وبارانداز و تاسيسات وابسته به اسکله يالنگرگاه
قانون ـ فقه : حق باراندازى
بازرگانى : حق باراندازى ،هزينه لنگراندازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها