معنی و ترجمه کلمه what is the matter به فارسی what is the matter یعنی چه

what is the matter


جه خبر است ،چه موضوعى است ،چيست ،چه شده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها