معنی و ترجمه کلمه what state به فارسی what state یعنی چه

what state


علوم نظامى : در رهگيرى هوايى يعنى ميزان سوخت و مهمات و اکسيژن باقيمانده خود را گزارش کنيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها