معنی و ترجمه کلمه whatever به فارسی whatever یعنی چه

whatever


هرچه ،هر انچه ،هر قدر،هر چه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها