معنی و ترجمه کلمه wheat به فارسی wheat یعنی چه

wheat


(گ.ش ).گندم
بازرگانى : گندم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها