معنی و ترجمه کلمه wheel 2 به فارسی wheel 2 یعنی چه

wheel 2


علوم دريايى : - sheave

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها