معنی و ترجمه کلمه wheel wright به فارسی wheel wright یعنی چه

wheel wright


چرخ ساز

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها