معنی و ترجمه کلمه wheel به فارسی wheel یعنی چه

wheel


اتحاديه ورزشى ،گردش ناو،چرخ ،دور،چرخش ،رل ماشين ،چرخيدن ،گرداندن
علوم مهندسى : چرخ سمباده
عمران : چرخ طاير
ورزش : جاروب کردن با پا،ساسايى
علوم هوايى : چرخ
علوم نظامى : چرخ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها