معنی و ترجمه کلمه wheelhouse به فارسی wheelhouse یعنی چه

wheelhouse


اتاق سکان ،اطاق سکان
علوم نظامى : پل فرماندهى
علوم دريايى : syn : forward steering position

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها