معنی و ترجمه کلمه when به فارسی when یعنی چه

when


کى ،چه وقت ،وقتيکه ،موقعى که ،در موقع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها