معنی و ترجمه کلمه whereat is he offended? به فارسی whereat is he offended? یعنی چه

whereat is he offended?


از چه رو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها