معنی و ترجمه کلمه which diffrence shall be settled only by به فارسی which diffrence shall be settled only by یعنی چه

which diffrence shall be settled only by


قانون ـ فقه : .....و اين اختلاف هم از طريق داورى حل خواهد شد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها