معنی و ترجمه کلمه which به فارسی which یعنی چه

which


که اين( هم)،کدام


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها