معنی و ترجمه کلمه whine به فارسی whine یعنی چه

whine


ناليدن ،ناله کردن ،با ناله گفتن ،ناله ،فغان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها