معنی و ترجمه کلمه whish به فارسی whish یعنی چه

whish


: )vt.n.vi.(صداى حرف' سين 'ايجاد کردن ،باصداى هيس حرکت کردن ،بسرعت گذشته ،صفير، )whist( : )n.(هيس ،ساکت باش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها