معنی و ترجمه کلمه whisk به فارسی whisk یعنی چه

whisk


حرکت سريع و جزيى ،کلاله يا دسته مو،گرد گيرى ،مگس گير،تند زدن ،پراندن ،راندن ،جاروب کردن ،ماهوت پاک کن زدن ،گردگير

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها