معنی و ترجمه کلمه whistle stop به فارسی whistle stop یعنی چه

whistle stop


(در مورد نامزدهاى انتخاباتى و رجال معروف )در نقاط مختلف از مردم ديدار کوتاهى نمودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها