معنی و ترجمه کلمه white collar به فارسی white collar یعنی چه

white collar


يقه سفيد،کارمند دفترى

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها