معنی و ترجمه کلمه white goshawk به فارسی white goshawk یعنی چه

white goshawk


قوش طرلان


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها