معنی و ترجمه کلمه white with blue stripes به فارسی white with blue stripes یعنی چه

white with blue stripes


سفيد با خطهاى ابى ،سفيد با راه راه ابى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها