معنی و ترجمه کلمه whitewash به فارسی whitewash یعنی چه

whitewash


دوغاب ،سفيد کارى کردن ،ماست مالى کردن
علوم مهندسى : دوغاب اهک


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها