معنی و ترجمه کلمه wholesome به فارسی wholesome یعنی چه

wholesome


)wholesomeness(خوش مزاج ،سرحال ،سالم و بى خطر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها