معنی و ترجمه کلمه whoopla به فارسی whoopla یعنی چه

whoopla


)hoopla(جنجال و سر و صدا،عياشى و شادى پر سر و صدا

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها