معنی و ترجمه کلمه whopper به فارسی whopper یعنی چه

whopper


گنده ،(د.گ ).از اندازه بزرگتر،عظيم ،ساختگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها