معنی و ترجمه کلمه whosesoever به فارسی whosesoever یعنی چه

whosesoever


مال هر کسى که ،وابسته به مال که

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها