معنی و ترجمه کلمه width به فارسی width یعنی چه

width


پهنا،عرض ،پهنه ،وسعت ،چيز پهن
علوم مهندسى : پهنا
عمران : عرض
علوم هوايى : عرض

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها