معنی و ترجمه کلمه wild fowl به فارسی wild fowl یعنی چه

wild fowl


مرغان وحشى ،پرندگان وحشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها