معنی و ترجمه کلمه wild rice به فارسی wild rice یعنی چه

wild rice


(گ.ش ).برنج وحشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها