معنی و ترجمه کلمه will به فارسی will یعنی چه

will


مشيت ،اختيار،رضا،وصايا،با وصيت واگذار کردن خواستن ،خواست ،خواهش ،ارزو،نيت ،قصد،وصيت نامه ،خواستن ،اراده کردن ،وصيت کردن ،ميل کردن ،فعل کمکى'خواهم'
قانون ـ فقه : وصيتنامه ،اراده کردن
روانشناسى : اراده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها