معنی و ترجمه کلمه williams tube به فارسی williams tube یعنی چه

williams tube


علوم مهندسى : لامپ ويليام

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها